728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

admin's picture
Onda kanitha Ondjato

Onda kanitha Ondjato yandje yiikutu moSondaxa po4 yokomatango , ondalondela poSelect mOngwediva sigo Ondangwa lopo Pick n Pay, Otaxi driver nakwathendje adhengelendje ko0813520921

Section: 
Top