728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

admin's picture
Ondakanitha uuthemba wandje

Ondakanitha uuthemba wandje wuli moka wallet kashangwa RED BBAD, Omuna , Okamutse koshilongo kashangwa Uugwanga Paulus Tangeni, Oka BOB koFNB,Oka BOB koBANK WHK,Oka BOB koStandard Bank, Oka kalata komahoololo, oka kanene motaxi ,oka Corolla oka Silver, ngu ekatola newete po Shpifm nenge adhenge kongodhi 0814072818

Section: 
Top