728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

admin's picture
Otandikongo oka Wallet kandje momudhingoloko gwOndangwa

Otandi indile moshingwana shitolithendjeko koka Wallet kandje ka kanene momudhingoloko gwOndangwa, omuna ne uuthemba wa shangwa Shindimba Protasius, kwangu
ekamona nadhengela ndje konomola ndji: 0812282945 nenge 0810341106

Section: 
Top